Skríning karcinómu krčka maternice

Skríning karcinómu krčka maternice je systém, pomocou ktorého možno zachytiť ochorenie v jeho skorých štádiách pomocou steru z krčka maternice. Krček maternice je ľahko dostupný, a tak je možné dlhodobo ho sledovať.

Samoodber sa po prvýkrát na Slovensku bude vykonávať odberovou sadou Evalyn®Brush. V laboratóriu sa odobratá vzorka testuje primárnym skríningovým testom určeným  na identifikáciu žien so zvýšeným rizikom rozvoja rakoviny krčka maternice.  Táto metóda špecificky identifikuje nie len HPV genotypy 16, 18 a 45, ktoré sú spojené s približne 70-80% prípadov invazívneho karcinómu krčka maternice, ale aj všetky ostatné vysokorizikové HPV genotypy (31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68).

Evalyn®️Brush nie je test, je to len odberová sada, prostredníctvom ktorej si žena odoberie ster z krčka maternice. Následne sa tento ster otestuje HPV DNA testom.

Moderné HPV DNA testy stanovujú pozitivitu HPV sledovaním prítomnosti vírusovej DNA vo vzorke, vedia rozlíšiť, o aký typ infekcie ide a či táto infekcia vystavuje ženu riziku vzniku rakoviny krčka maternice. Výsledky tejto metódy umožnia lekárovi jednoznačne zvoliť správne kroky v liečebnom alebo preventívnom pláne.

Testy na DNA HPV možno okrem identifikácie zvýšeného rizika účinne využívať na posudzovanie rizík u pacientok s nejasnou cytológiou, pri postterapeutickom sledovaní a pri monitorovaní účinnosti očkovania proti HPV. 

Väčšina nádorov krčka maternice sa vyskytuje u žien, ktoré prevenciu zanedbali. Nezabudnite, že pravidelné gynekologické prehliadky sa netýkajú iba mladých žien. Ani ženy vo vyššom veku by prínos preventívnych prehliadok nemali podceňovať. Diagnóza rakoviny krčka maternice v pokročilom štádiu je veľmi často diagnostikovaná práve u zrelých žien, ktoré na preventívne prehliadky nechodia.