Zdravé reči

Skríning karcinómu krčka maternice je systém, pomocou ktorého možno zachytiť ochorenie v jeho skorých štádiách pomocou steru z krčka maternice. Krček maternice je ľahko dostupný, a tak je možné dlhodobo ho sledovať.

Continue reading

Prevencia rakoviny predlžuje život

Ak hovoríme o zdraví ženy a prevencii, musíme začať rakovinou krčka maternice. Rakovina krčka maternice je druhé najčastejšie vyskytujúce sa onkologické ochorenie u žien do 45 rokov. Za rok je na Slovensku novozistené  až u 600 žien a ročne mu  podľahne až 200 žien. A je potrebné dodať, že úplne ZBYTOČNE. Pri včasnom záchyte je vo veľkej miere liečiteľná.

Continue reading